Sztuczna inteligencja w biznesie – zastosowanie

Technologia AI jest stale rozwijana i dopracowywana, a jej zastosowanie można zauważyć już teraz w wielu branżach. Gdzie można spotkać się z takimi rozwiązaniami i do czego opłaca się ją wykorzystać?

Czym jest sztuczna inteligencja?

Sztuczna inteligencja, czyli inaczej AI („Artificial Intelligence”) to termin określający procesy, które mają symulować działanie ludzkiego mózgu z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych. Jedną z form AI jest uczenie maszynowe, w ramach którego odpowiednio przygotowane programy podejmują decyzje na podstawie zebranych wcześniej danych. Dzięki temu możliwe jest samodzielne działanie w pewnym zakresie w określonych zastosowaniach. Sztuczna inteligencja tego rodzaju opiera się na tzw. sieciach neuronowych, które analizują informacje ze zbiorów testowych, by znaleźć funkcje określające zależność danych wyjściowych od danych wejściowych. W ramach takich procesów wykorzystywane są zaawansowane obliczenia, które często wymagają dostępu do dodatkowych zasobów obliczeniowych – np. w formie usług cloud computing.

Co potrafi sztuczna inteligencja?

W zależności od przeznaczenia danego systemu rozwiązania AI mogą działać w zupełnie inny sposób. Najczęściej są one wykorzystywane do przewidywania trendów, przetwarzania informacji, analizy danych czy modelowania – wśród przykładów można wskazać rozpoznawanie mowy, rozpoznawanie obrazów czy generowanie tekstu. Do tego dochodzą również zastosowania takie jak modulowanie głosu, automatyczna edycja zdjęć czy rozwiązywanie skomplikowanych obliczeń matematycznych.

Sztuczna inteligencja w różnych branżach

Potencjał sztucznej inteligencji jest ogromny i obejmuje wiele różnych obszarów. Już teraz takie rozwiązania można spotkać w wielu branżach, w których AI pomaga podejmować decyzje, tworzyć plany czy wykonywać wiele istotnych zadań. Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana m.in. w:

  • sektorze publicznym – w celu badania natężenia ruchu, proponowania alternatywnych tras i metod transportu, a także planowania remontów na podstawie danych dotyczących infrastruktury oraz natężenia ruchu;
  • branży medycznej – do interpretacji wyników badań, porównywania z informacjami w bazach danych, oceny rozwoju choroby czy analizy obrazów uzyskiwanych przez USG lub rezonans magnetyczny;
  • branży tłumaczeń – AI jest w stanie zarówno tłumaczyć całe teksty, jak i prowadzić naturalne rozmowy w języku obcym;
  • sektorze cybersecurity – sztuczna inteligencja jest w stanie wykrywać luki oraz potencjalne zagrożenia, działając znacznie szybciej niż ludzie, dzięki czemu może szybko wykryć i zablokować np. ataki na dane w chmurze.