Poszukiwanie kompromisu

Spory są czymś zupełnie normalnym. Niemniej jednak trzeba pamiętać o tym, że spory mogą kończyć się przeróżnie. Wystarczy zwrócić uwagę na rozpadające się związki.

W czym jest problem?

Problem jest niewątpliwie poważny, ale nie należy myśleć w ten sposób. Lepiej myśleć nad tym, dlaczego nie udaje się znaleźć kompromisu.

Zacznijmy od początku, czyli definicji – raczej wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak przedstawia się rzeczywistość. Gdyby jednak pojawiały się jakieś wątpliwości, kompromisem określa się wypracowanie rozwiązania wymagającego ustępstw z obu stron. Oczywiście obie strony muszą dany stan rzeczy zaakceptować. Warte podkreślenia jest również to, że kompromisy wymagają świadomości własnych potrzeb i właściwego poziomu asertywności. Osoby, które potrafią ustąpić, możemy uznać za bardzo dojrzałe.

Nie ma też co ukrywać, że kompromis kojarzy się z rozwiązaniem idealnym. Mówienie w ten sposób można zrozumieć, aczkolwiek sytuacja jest dosyć skomplikowana. Możemy rozmawiać choćby o pójściu na ustępstwa czy poprawie komunikacji, ale na koniec żadna ze stron nie otrzymuje tego, co pierwotnie chciała. Nie zmienia to jednak tego, że zawsze warto szukać punktu wspólnego. Dobrze też mieć na uwadze, że niektórzy są dość mocno ugodowi i tym samym trudno mówić o tym, że obie strony doświadczają tego samego.

Trzeba także pamiętać o tym, że zmiana nastawienia to nie jest coś, co może przyjść łatwo. Potrzeba sporej pracy i co równie istotne, sporej cierpliwości. Można wręcz dodać, że zwątpienie jest czymś normalnym, ale nie należy się tym sugerować. Krótko mówiąc, wszystko sprowadza się do odpowiedniego podejścia połączonego z konsekwencją.